Uzgadnianie podziałów oraz scaleń działek zajętych pod drogi publiczne

Opis formy wykonania usługi:
Dokonywanie uzgodnień projektów podziałów i scaleń działek zajętych pod drogi publiczne.

Podstawa prawna wykonania usługi:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 725. z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 268 poz. 2663)

Wymagane dokumenty do wykonania usługi:
Wniosek wykonawcy podziału działki o dokonanie uzgodnienia. Mapa z podziałem nieruchomości z opisem ulicy w obrębie której dokonany jest podział.

Opłaty związane z wykonanie usługi:
Nie dotyczy.

Maksymalny termin wykonania usługi:
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Imię, nazwisko i stanowisko osoby wykonującej usługę:

  1. mgr inż. Daniel Kosiński - Kierownik Działu Administracji Drogowej - wew. 152

Informacja:  +48 18 442-79-67