W związku z utrzymującymi się opadami deszczu informujemy, że dziś tj. 22.06.2020r. od godz. 20,do odwołania zamknięty będzie dla ruchu kołowego i pieszego most na rzece Kamienica. Wysoki stan Kamienicy stwarza poważne zagrożenie dla konstrukcji mostu, dlatego w obawie o bezpieczeństwo publiczne bezwzględne zamknięcie mostu jest konieczne.

Miejski Zarząd Dróg, 33-300 Nowy Sącz ul.Wyspiańskiego 22 na podstawie art.39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.2222), zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla wyszczególnionej niżej inwestycji:

Budowa chodnika ul.Dunajcowej w Nowym Sączu strona lewa na odcinku od ul.Dmowskiego do ul.Jagodowej.

W ramach wyżej wymienionej inwestycji będzie wybudowany w pasie drogowym kanał technologiczny.

Pełna treść informacji w załączonym piśmie.

Informacja:  +48 18 442-79-67