Rozpatrywanie wniosków dot. stanu technicznego dróg

Forma wykonania usługi:
Pisemna informacja o sposobie załatwienia wniosku.

Podstawa prawna do wykonania usługi:
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tj.Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty do wykonania usługi:
Pisemny wniosek

Opłaty związane z wykonanie usługi:
Brak

Maksymalny termin wykonania usługi
30 dni

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy

Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę:

  1. mgr inż. Roman Szewczyk – Główny Specjalista ds. Utrzymania Dróg - wew. 193
  2. inż. Bogdan Stolarczyk - Główny Specjalista ds. Inwestycji i Oznakowania Dróg-  wew. 192

Informacja:  +48 18 442-79-67