Rozpatrywanie wniosków dot. inwestycji drogowych.

Forma wykonania usługi:
Pisemna informacja o sposobie załatwienia wniosku.

Podstawa prawna do wykonania usługi:
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz.2068 z póżn. zm.)

Wymagane dokumenty do wykonania usługi:
Pisemny wniosek

Opłaty związane z wykonanie usługi:
Brak

Maksymalny termin wykonania usługi
30 dni

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy

Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę:

  1. mgr inż. Elżbieta Szymańska – Kierownik Działu Inwestycji i Remontów - wew. 191

Informacja:  +48 18 442-79-67